את שמותכם בכל מקום מחפש...

Зиновий Дубровский

קורא הנכבד,

בספר שאתה כעת אוחז בידיך, נאספו מסות, מאמרים ועובדות, הן חדשים והן אלה אשר פרסמתי לפני כן, אודות יהודי ברית המועצות אשר קמו עם נשק בידיהם להגנת העם והארץ שלהם. הם לחמו בכל החילות ובכל החזיתות, באוויר, ביבשה ובים, וכן בגדודי פרטיזנים ובמחתרת...